Czym jest przeniesienie własności mieszkania?

Przeniesienie własności mieszkania od dewelopera odbywa się w ramach umowy deweloperskiej zawieranej między deweloperem, a nabywcą mieszkania. Jest to proces, którego zakończenie będzie skutkowało przeniesieniem na nabywcę nieruchomości prawa własności.  Nabywca w momencie podpisania umowy przenoszącej własność staje się pełnoprawnym właścicielem lokalu.

Przeniesienie własności a odbiór mieszkania

Umowa przenosząca własność mieszkania jest dokumentem, który formalnie przekazuje prawo własnościowe nabywcy, czyli osobie, która kupiła mieszkanie od dewelopera lub poprzedniego właściciela. W większości przypadków umowa przenosząca własność mieszkania jest zawierana po odbiorze mieszkania.

Z kolei odbiór mieszkania to etap, w którym nabywca otrzymuje fizycznie klucze do mieszkania i może rozpocząć użytkowanie nieruchomości. W tym czasie nabywca powinien dokładnie sprawdzić stan mieszkania i zgłosić ewentualne wady lub niedociągnięcia, które deweloper jest zobligowany usunąć.

Warto zaznaczyć, że odbiór mieszkania i podpisanie umowy przenoszącej własność są dwoma odrębnymi etapami.

Krok po kroku….

 1. Proces przeniesienia własności mieszkania od dewelopera obejmuje kilka etapów. Wszystko zaczyna się od zakupu mieszkania i podpisania umowy deweloperskiej.
 2. Kolejnym etapem jest  uiszczenie przez nabywcę pełnej ceny mieszkania określonej w umowie deweloperskiej. Cena ta pokrywa koszty inwestycji i budowy mieszkania. W przypadku mieszkań z rynku pierwotnego, jest ona zwykle płatna transzach, z których ostatnia wymagana jest przed odbiorem mieszkania.
 3. Po zakończeniu budowy następuje odbiór mieszkania od dewelopera. Podczas odbioru powinieneś sprawdzić, czy mieszkanie jest zgodne z umową i nie ma wad. Odbiór kończy się w momencie podpisania protokołu odbioru lokalu mieszkalnego i przekazaniu kluczy. Od tego momentu możesz swobodnie korzystać z mieszkania, rozpocząć remont i wykańczanie. Zaczynasz też ponosić opłaty eksploatacyjne.
 4. Po pomyślnym odbiorze mieszkania przez nabywcę, następuje przeniesienie prawa własności mieszkania przez dewelopera. W tym celu deweloper umawia spotkanie w kancelarii notarialnej, a po dopełnieniu wszystkich formalności nabywca podpisuje umowę przenoszącą własność mieszkania. Od tego momentu jesteś pełnoprawnym właścicielem mieszkania i członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Kto ponosi koszty przeniesienia własności nieruchomości?

Koszty związane z umową przeniesienia własności mieszkania od dewelopera ponosi zazwyczaj nabywca mieszkania, czyli osoba, która staje się właścicielem nieruchomości.

Koszty o których mowa to przede wszystkim opłaty notarialne, które zawierają taksę notarialną oraz opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej oraz opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.

Ile kosztuje przeniesienie własności?

Koszt pojedynczego aktu notarialnego jest zależny od wartości mieszkania i może sięgać do nawet kilku tysięcy złotych.

Jeżeli mieszkanie jest warte około 500 tys. to Koszty notarialne związane z przeniesieniem własności mogą wynieść około 2600 zł (na tą sumę składa się między innymi: taksa notarialna wysokości około 1100 zł brutto + koszt złożenia wniosków, wypisy, podatek ). Finalna cena jest zależna od kancelarii notarialnej.

Przykładowa wycena

Punkty 1 i 6 czyli taksa notariusza i koszt wypisów, to są koszty indywidualnie wyceniane przez każdą kancelarię. Pozostałe opłaty (sądowe i podatki) są stałe (wyznaczone odgórnie przepisami).

WAŻNE: Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty umowy ostatecznej w jednej z kancelarii, z której usług korzystamy. Dzięki wieloletniej współpracy mamy wynegocjowane tam korzystne ceny. Należy pamiętać, że każda kancelaria ma własne stawki.

 1. Taksa za umowę przenoszącą w zależności od ceny mieszkania:
Cena mieszkaniaTaxa - cena nettoTaxa - cena brutto
250 001 zł - 300 000 zł650 zł 799,50 zł
300 001 zł - 350 000 zł 700 zł 861 zł
350 001 zł - 400 000 zł750 zł922,50 zł
400 001 zł - 450 000 zł 800 zł 984 zł
450 001 zł - 500 000 zł850 zł1.045,50 zł
500 001 zł - 550 000 zł900 zł1.107 zł
550 001 zł - 600 000 zł950 zł 1.168,50 zł
600 001 zł - 650 000 zł1.000 zł1.230 zł
 1. Opłata za sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego: 246 zł brutto
 2. Taksa za ustanowienie hipoteki: 369 zł brutto
 3. Pcc od ustanowienia hipoteki: 19 zł
 4. Opłata sądowa – umowa końcowa:
 • założenie księgi wieczystej - 200 zł
 • wpis własności: 200 zł
 • wpis hipoteki: 200 zł
 • wykreślenie roszczenia: 75 zł
 • wpis podziału do korzystania: 150 zł
 1. Wypisy z umowy przenoszącej:
  Klient płaci za cztery wypisy: (dla siebie, dla sądu, dla geodezji, dla US) – każdy wypis 60 zł netto - 73,80 zł brutto

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby przystąpić do aktu przeniesienia własności, potrzebujesz:

- dowody osobiste stron przystępujących do umowy,
- umową deweloperską zawieraną z deweloperem w momencie kupna mieszkania

Ważne, aby w kancelarii notarialnej stawiły się wszystkie osoby, które zawierały umowę deweloperską i są w niej wymienione. Jeśli z przyczyn losowych będzie to niemożliwe, osoba, która nie może się stawić osobiście może udzielić notarialnego pełnomocnictwa, umożliwiającego reprezentowanie jej przez inna osobę.

Co dalej?

Wszystkimi czynnościami związanymi z założeniem księgi wieczystej i wpisami do niej zajmuje się notariusz (poza wpisem hipoteki).

Notariusz sprawdzi stan księgi wieczystej macierzystej oraz złoży wniosek o założenie nowej księgi dla kupionego mieszkania. Na życzenie Klienta notariusz może złożyć także wniosek o wpis hipoteki obciążającej, jeżeli lokal został nabyty ze środków pochodzących z kredytu. W przypadku, gdy Klient nie chce skorzystać z usług notariusza, wniosek o wpis hipoteki będzie musiał złożyć osobiście.

Klient nabywający mieszkanie nie może zapomnieć o zgłoszeniu faktu nabycia lokalu do wydziału podatków w swoim mieście, celem zapłaty podatku od nieruchomości.


Szukasz mieszkania od dewelopera w atrakcyjnych lokalizacjach?
Sprawdź ofertę dewelopera Activ Investment.