Zakończyła się budowa I etapu inwestycji Nova Mikołowska. Budynek otrzymał już prawomocne pozwolenie na użytkowanie i w najbliższych dniach rozpoczniemy procedurę przekazywania mieszkań.

Inwestycja zakłada powstanie 2 budynków mieszkalno – usługowych w kwartale ulic Mikołowska / Raciborska / Strzelecka w Katowicach. Oprócz 353 mieszkań oraz 20 lokali usługowych inwestycja przewiduje atrakcyjne zielone tereny rekreacyjne znajdującej się na 2 prywatnych dziedzińcach oraz 3 placach ogólnodostępnych o łącznej powierzchni ponad 2000 m².

Budowę I etapu (budynek B) rozpoczęliśmy w III kwartale 2020 roku. Inwestycja od początku wzbudzała duże zainteresowanie zarówno klientów inwestycyjnych jak i prywatnych. 187 mieszkań zostało sprzedanych na długo przed zakończeniem budowy.

Obecnie w budowie jest II etap inwestycji Nova Mikołowska (Budynek A). Wszystkie mieszkania i lokale usługowe także są już sprzedane, a zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na koniec tego roku.

Nova Mikołowska to nasza czwarta inwestycja w Katowicach. Wcześniej w stolicy Górnego Śląska zrealizowaliśmy osiedla mieszkaniowe przy ul. Chorzowskiej, ul. Krzywoustego oraz ul. Karoliny.

Fot. Paweł Ulatowski