Kupno własnego mieszkania to istotny krok w życiu każdego z nas. To marzenie, które niesie ze sobą wiele planów, nadziei i oczekiwań. Jednak, zanim przystąpisz do urządzania wymarzonego lokum, warto wykonać pewien krok, który pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i problemów. Chodzi o sprawdzenie Księgi Wieczystej.

Czym jest Księga Wieczysta?

Księga Wieczysta to rejestr prowadzony przez sąd rejonowy, w którym znajdują się informacje na temat konkretnej nieruchomości. Każda nieruchomość posiada swoją własną Księgę Wieczystą, która jest dostępna publicznie. W dokumencie tym zawarte są informacje o właścicielach, obciążeniach, hipotekach i innych prawach związanych z daną nieruchomością.

Dlaczego sprawdzenie Księgi Wieczystej jest ważne?

Bo to właśnie Księga Wieczysta kryje w sobie kluczowe informacje dotyczące nieruchomości, które mogą mieć ogromne znaczenie dla Twojej decyzji zakupowej takie jak:

 • Własność i prawa do nieruchomości: Sprawdzanie Księgi Wieczystej pozwala dowiedzieć się, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości i jakie prawa do niej posiada. To kluczowe informacje, zwłaszcza w przypadku zakupu nieruchomości.
 • Obciążenia i hipoteki: Księga Wieczysta zawiera informacje o ewentualnych obciążeniach i hipotekach na nieruchomości. Dzięki temu można ocenić, czy nieruchomość jest wolna od długów.
 • Historia transakcji: Możesz sprawdzić historię transakcji dotyczących nieruchomości, co może dostarczyć cennych informacji o jej przeszłości.

WAŻNE: Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny i bezpłatny, konieczne jest jedynie posiadanie numeru wybranej księgi.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

 1. Wejdź na stronę: www.gov.pl/web/gov/elektroniczne-ksiegi-wieczyste
 2. Kliknij w przycisk, który przeniesie Cię na strobę ministerstwa Sprawiedliwości

3. Po przejściu na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości pokaże Ci się całe menu, z różnymi opcjami do wyboru. Wybierz "Przeglądanie księgi wieczystej"

4. Po kliknięciu linku przejdziesz na stronę, gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie numeru księgi wieczystej, wybierając na przykład: KR1P/00123456/4, które oznaczają kolejno:

 1. Kod wydziału Księgi Wieczystej
 2. Właściwy numer Księgi Wieczystej
 3. Cyfra kontrolna

Co znajdziesz w Księdze wieczystej?

Księga Wieczysta zawiera różne działy, z których każdy zawiera określone informacje dotyczące nieruchomości. Oto, co zazwyczaj znajduje się w poszczególnych działach Księgi Wieczystej:

Dział I – Pierwszy dział księgi wieczystej możemy podzielić na dwie części I-O oraz I-Sp.

 • Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości: np. numer działki ewidencyjnej, powierzchnia i lokalizacja nieruchomości, informacje o jej rodzaju (np. grunt, lokal, budynek).
 • Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością: np. prawa przysługujące właścicielom nieruchomości, wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej.

Dział II – Głównymi danymi są imiona i nazwiska współwłaścicieli, miejsca zamieszkania oraz PESEL. To tutaj także znajdują się informacje na temat użytkownika wieczystego nieruchomości oraz podział wielkości udziałów w przypadku gdy właścicielem jest więcej niż jedna osoba.

Dział III – Informacje o ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem własnościowego, np. służebnościach obciążających nieruchomość (co w praktyce oznacza, pozwolenie kto może przejeżdżać przez daną działkę), wpisy różnych roszczeń.

Dział IV – w tym dziale znajdują się wszelkie informacje odnoszące się do hipotek, w tym szczegółowe informacje o wartości, rodzaju waluty i innych aspektach związanych z hipoteką. Jest to ważny dział zwłaszcza dla tych, którzy rozważają zakup konkretnej nieruchomości, ponieważ pozwala on ocenić ewentualne obciążenia finansowe związane z daną nieruchomością.

Kiedy sprawdzić księgę wieczystą?

Kiedy najczęściej pojawia się potrzeba skonsultowania Księgi Wieczystej? Sytuacje, w których zachodzi konieczność zapoznania się z Księgą Wieczystą, występują często w różnych kontekstach, a najczęstsze z nich to:

 1. Przy zakupie nieruchomości np. mieszkania. Przed finalizacją transakcji nabywca może żądać dostępu do Księgi Wieczystej, aby zweryfikować stan prawny nieruchomości, sprawdzić, czy na niej nie ciążą obciążenia, hipoteki, ograniczenia lub inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na jego prawo do nieruchomości.
 2. W trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki i instytucje finansowe często wymagają dostępu do Księgi Wieczystej jako części procesu wnioskowania o kredyt. Dzięki temu mogą upewnić się, że nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest wolna od obciążeń i posiada klarowny status prawny.
 3. W przypadku rozstrzygania sporów prawnych. Księga Wieczysta stanowi istotne źródło informacji dotyczących nieruchomości i może być wykorzystywana jako dowód w sprawach związanych z prawem własności, hipotekami, obciążeniami lub innymi kwestiami prawowymi.
 4. Przy planowaniu inwestycji. Zanim rozpocznie się inwestycję w nieruchomość, na przykład budowę, rozbudowę, wynajem czy remont, istotne jest zapoznanie się z dokumentem. To pozwala sprawdzić, czy na nieruchomości nie ma zapisanych ograniczeń, które mogłyby wpłynąć na planowane działania.

Szukasz mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach?
Sprawdź ofertę dewelopera Activ Investment.

Zadzwoń do nas: 32 745 31 67