Planujesz ubiegać się o kredyt hipoteczny? Nie spodziewaj się, że otrzymasz go z dnia na dzień. Zanim bank udzieli Ci tego zobowiązania, będziesz musiał przejść przez wiele etapów, a Twój wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany. W tym artykule omówimy cały proces od początku do końca, zwracając uwagę na to, ile czasu może zająć oczekiwanie na decyzję kredytową.

Decyzja kredytowa – czym jest?

Decyzja kredytowa to moment, w którym bank dokładnie ocenia Twoją sytuację finansową i decyduje, czy może Ci udzielić kredytu hipotecznego. Banki biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak staż pracy, zdolność kredytową, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wycenę nieruchomości. Jeśli decyzja jest pozytywna, kredyt zostaje aktywowany. W przypadku negatywnej decyzji, Twój wniosek zostaje odrzucony, a kredyt nie zostaje udzielony.

Etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny można podzielić na kilka kluczowych etapów:

 • Wybór Oferty: Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej oferty kredytowej, uwzględniając koszty i okres kredytowania. Warto zasięgnąć pomocy doradcy kredytowego, który bezpłatnie pomoże Ci wybrać najkorzystniejszą opcje.
 • Złożenie wniosku kredytowego wraz z dokumentami w wybranym banku: Jeśli przeanalizowałeś oferty kredytów, warto złożyć wniosek do 2-3 banków. Pamiętaj, by dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty. Dopiero bowiem kompletny wniosek może być rozpatrzony przez bank i być podstawą wydania decyzji kredytowej.
 • Analiza Finansowa: Po otrzymaniu dokumentów banki przystępują do analizy Twojego wniosku. Co jest brane pod uwagę? Twoja historia kredytowa, systematyczność w spłacaniu zobowiązań, sytuacja ekonomiczna jak również sytuacja rodzinna.
 • Decyzja Kredytowa: Na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej banki mają ustawowe 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku kredytowego.
 • Prezentacja wstępnej umowy kredytowej i warunków kredytowania: Bank wydał pozytywną decyzję kredytową i przedstawi Ci szczegółową propozycję kredytu hipotecznego. Ta propozycja powinna zawierać warunki związane z zaciągnięciem kredytu oraz precyzyjnie określać wszystkie związane z nim koszty. Należy pamiętać, że tego rodzaju oficjalna oferta ma określony okres ważności, na przykład 30 lub 60 dni. W tym czasie musisz podjąć decyzję, czy chcesz z niej skorzystać i podpisać umowę, czy też nie.
 • Podpisanie umowy kredytowej: Gratulujemy, podpisałeś umowę kredytową!
 • Wpis do księgi wieczystej nieruchomości: Po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny istotnym etapem jest dokonanie wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Procedury związane z tym obowiązkiem spoczywają na samym kredytobiorcy, (możesz to zrobić to osobiście lub zlecić notariuszowi, który przy podpisywaniu umowy ostatecznej złoży stosowny wniosek o wpis hipoteki do nowo założonej księgi wieczystej i jest to najpopularniejsze rozwiązanie.) Opłaty sądowe za dokonanie wpisu wynoszą 200 zł. Do tego należy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki (19 zł).
 • Uruchomienie kredytu. Kredyt został przyznany, ale zastanawiasz się gdzie trafią pieniądze? Nie trafią one ani a Twoje konto ani na konto dewelopera a na specjalne tzw. konto powiernicze. To specjalne konto bankowe, które zostaje otwarte przez dewelopera. Charakteryzuje się tym, że deweloper nie ma swobodnego dostępu znajdujących się tam pieniędzy. Każda wypłata środków z tego konta musi być zatwierdzona przez bank, który prowadzi to konto. Taką zgodę deweloper może uzyskać tylko wtedy, gdy prace budowlane są realizowane. Zasadniczo deweloper ma dostęp do środków w miarę postępu prac budowlanych. Ten mechanizm ma na celu ochronę Twoich środków w przypadku, gdy deweloper ogłosi upadłość. Jest to środek zabezpieczający, który ma na celu zabezpieczenie Twoich funduszy.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu hipotecznego

Według Ustawy o Kredycie Hipotecznym, bank ma czas do 21 dni na wydanie decyzji. Jednak ten okres liczony jest od momentu dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. W rzeczywistości czas oczekiwania może wynosić od 4 do 6 tygodni, w zależności od banku.

Od czego zależy długość czasu oczekiwania na przyznanie kredytu?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową może być różny i zależy od wielu czynników. Kluczowym aspektem jest kompletność dostarczonej dokumentacji. Jeśli brakuje jakichkolwiek dokumentów, bank będzie musiał poprosić o ich uzupełnienie, co opóźnia proces. Na czas oczekiwania może wpływać także min. liczba wniosków o kredyt hipoteczny złożonych w banku w podobnym okresie, liczba pracowników banku przydzielonych do analizy wniosków czy stopień zautomatyzowania procesów weryfikacji klienta.

Czas oczekiwania na uruchomienie kredytu w różnych bankach

Czas oczekiwania na kredyt hipoteczny może się różnić w zależności od banku. Tak naprawdę po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, czas oczekiwania na przelew pieniędzy z kredytu hipotecznego to zaledwie kilka dni. Oto przykładowe czasy oczekiwania na kredyt w niektórych bankach. (Licząc czas od momentu złożenia wniosku o kredyt wraz z kompletną dokumentacją).

 • W ING Banku Śląskim oczekiwanie wynosi od 2 tygodni do miesiąca.
 • W Alior Banku standardowo trwa około miesiąca.
 • W Banku Pocztowym oczekiwanie wynosi około miesiąca.
 • W BNP Paribas to około 1.5 miesiąca.
 • W mBanku oczekuje się około miesiąca.
 • W BOŚ Banku czas oczekiwania wynosi 1 miesiąc.
 • W Santander Bank Kredytowy otrzymuje się odpowiedź w 2-4 tygodnie.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny?

Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny, banki zazwyczaj wymagają dostarczenia różnych dokumentów, które potwierdzają Twoją zdolność kredytową, źródło dochodów oraz informacje dotyczące nieruchomości. Poniżej znajduje się lista typowych dokumentów, które mogą być wymagane przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny:

Dokumenty potwierdzające źródło dochodu

W przypadku umowy o pracę:

 • oświadczenie lub zaświadczenie o źródle dochodu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia;
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń (jeśli wnioskodawca je pobiera);
 • PIT-37 za poprzedni rok lub dwa lata pracy z potwierdzeniem przyjęcia ich przez urząd skarbowy;
 • wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy (trzech, sześciu lub dwunastu) potwierdzający otrzymywane wynagrodzenie;
 • aktualna umowa o pracę świadectwo pracy (gdy wnioskodawca zmienił ostatnio miejsce zatrudnienia);
 • ewentualnie oświadczenie pracodawcy o przedłużeniu umowy (jeśli obecna umowa jest na czas określony).

Własna działalność gospodarcza

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego i z ZUS-u o niezaleganiu z podatkami i z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne;
 • deklaracja PIT z ostatniego roku;
 • rachunku zysków i strat;
 • zestawienia ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżące roku;
 • stałych umów zleceń (kontynuowanych od co najmniej kilku miesięcy);
 • księgi przychodów i rozchodów za ubiegły rok (przy uproszczonej księgowości);
 • ewidencji przychodów za miesiące bieżącego roku (dla ryczałtowców);
 • aktualnej decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego (dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej).

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • wypisu z centralnej ewidencji gruntów i budynków,
 • odpisu z księgi wieczystej gruntu, na którym postawiono budynek z kredytowanym mieszkaniem,
 • pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, o ile budowa została zakończona,
 • potwierdzenia wniesienia wkładu własnego,
 • informacji o deweloperze – np. odpis z KRS-u,
 • pełnomocnictwa reprezentantów dewelopera, o ile nie są wpisani do KRS-u.

Warto zaznaczyć, że zaświadczenia o zatrudnieniu i braku zaległości w podatkach są ważne tylko przez miesiąc od daty wystawienia. Dlatego też, po ich uzyskaniu, jak najszybciej złoż wniosek o kredyt hipoteczny.

Podsumowanie

Wnioskując o kredyt hipoteczny, pamiętaj, że choć proces ten może być wymagający, to może również otworzyć przed Tobą drzwi do wymarzonego mieszkania lub domu. Banki dokładnie analizują Twoją sytuację finansową i uwzględniają wiele czynników, aby podjąć decyzję kredytową. Kluczowe jest dostarczenie kompletnych dokumentów i staranność na każdym etapie. Choć czas oczekiwania na decyzję może się różnić, cierpliwość i skrupulatność zawsze się opłacają. Kredyt hipoteczny to inwestycja w przyszłość i spełnienie marzeń o własnym M.


Szukasz mieszkania od dewelopera w atrakcyjnych lokalizacjach?
Sprawdź ofertę dewelopera Activ Investment.