Udało się! Zakup mieszkania został sfinalizowany, umowa przeniesienia własności została podpisana u notariusza. Co dalej? Przed Tobą jeszcze parę formalności, których musisz dopełnić, by móc spokojnie cieszyć się mieszkaniem. Poniżej podpowiadamy, gdzie zgłosić nowo nabyte mieszkanie i jakie dokumenty przygotować:

Po zakupie mieszkania są 4 podstawowe miejsca, do których musimy się zgłosić:

 • Urząd Miasta lub Gminy
 • Urząd Skarbowy
 • Zarządca nieruchomości
 • Dostawcy mediów

1. ZGŁOSZENIE ZAKUPU MIESZKANIA W URZĘDZIE MIASTA

Dokonując zakupu mieszkania, jednym z pierwszych kroków, jakie musimy podjąć, jest zgłoszenie nabycia nieruchomości w urzędzie gminy lub miasta za pomocą formularza IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, dostępnego na stronie internetowej właściwego urzędu, ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości.

Co musisz zrobić:

 • Wypełnij druk IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
 • Złóż go w gminie: osobiście, drogą pocztową lub online prze ePUAP.
 • Czekaj na decyzję dotyczącą wysokości podatku.
 • Zapłać podatek w kasie gminy lub przelewem online na konto gminy 

Każda gmina ma inne stawki więc nie obliczajmy podatku sami. Jej wysokość zależy min. od powierzchni gruntów i budynków lub od stawki podatku obowiązującej w danej gminie. 

Poczekajmy cierpliwie na informację z gminy jaki podatek został naliczony. Zazwyczaj nie są to duże kwoty i oscylują w granicach kilkudziesięciu złotych. Sumę tą, możemy zapłacić jednorazowo lub w rozbiciu na 4 raty, które będą płatne: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

2. FORMALNOŚCI W SĄDZIE REJONOWYM I URZĘDZIE SKARBOWYM

ZAKUP MIESZKANIA NA KREDYT

Zakup mieszkania na kredyt hipoteczny zobowiązuje nas do ustanowienia na rzecz wierzyciela (banku), hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Może to za Ciebie zrobić notariusz, u którego załatwiasz formalności (to najwygodniejszy sposób) lub możesz samodzielnie złożyć wniosek, wypełniając formularz KW-WPIS, a następnie dostarczyć go do najbliższego Sądu Rejonowego (wydział Ksiąg Wieczystych) właściwego dla miejsca zamieszkania. Opłata sądowa za ustanowienie hipoteki wynosi 200 zł.

Celem hipoteki jest zabezpieczenie udzielonego kredytu w taki sposób, by wierzyciel (bank), mógł dochodzić praw dotyczących nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed właścicielem nieruchomości.

Od ustanowionej hipoteki nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić podatek zwany podatkiem od czynności cywilnoprawnych – PCC-3

Deklarację PCC-3 należy złożyć (wysłać) do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania nabywcy nieruchomości.  Możemy zrobić to osobiście lub online za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/

Wysokość takiego podatku PCC wynosi 19 zł i musimy go zapłacić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. 

PODATEK PCC DLA MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM

Dokonując zakupu mieszkania na rynku wtórnym musimy liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości rynkowej zakupionej nieruchomości. Podatek ten oblicza i płaci w naszym imieniu notariusz, który sporządza dla nas akt notarialny. Podatek ten płaci jedynie kupujący, sprzedający nieruchomość nie ma tego obowiązku.

Jeśli kupujemy mieszkanie bezpośrednio od dewelopera, nie obowiązuje Cię zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ firmy deweloperskie są już opodatkowane podatkiem VAT.

3. ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego po tym, jak zawiązała się wspólnota, konieczne będzie zgłoszenie się do zarządcy budynku, gdyż po podpisaniu umowy ostatecznej staniesz się członkiem wspólnoty mieszkaniowej i przejdą na Ciebie zarówno opłaty administracyjne jak i obowiązki nowego nabywcy.

4. DOSTAWCY MEDIÓW

Jako nowy właściciel mieszkania, nie musisz się martwić o podpisywanie umów z dostawcą wody czy siecią grzewczą MPEC. Zapewnienie dostępu do tego, należy do obowiązków zarządcy budynku lub dewelopera. W Twoim interesie natomiast będzie podpisanie umowy z dostawcą prądu.

Do załatwienia formalności z tym związanych potrzebne nam będą:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Akt własności nieruchomości
 • Kartę Danych Technicznych, potocznie nazywaną „Zieloną kartą”, którą otrzymasz od dewelopera w momencie odbioru mieszkania. W karcie znajdują się informacje dotyczące liczby i typów przyłączy, które są potrzebne realizacji zlecenia.

Jeśli mieszkanie zostało zakupione na rynku wtórnym, wystarczy, że liczniki przepiszesz.

Jak widzisz, zakup mieszkania to nie wszystko. Istnieje sporo formalności, które trzeba załatwić by móc spokojnie odetchnąć i zająć się wykańczaniem mieszkania. Niemniej jednak, mając wiedzę co i kiedy należy zrobić okazuje się, że nie są to skomplikowane procedury, które wymagają jedynie odrobimy wysiłku i poświęcenia czasu.